A R T C H I L D foundation

Op 28 maart 2013 is de Stichting a r t c h i l d opgericht door beeldend kunstenares Margareth Meulmeester [geboren in 1958 in Enschede]. Vanaf 1996 is zij actief op zoek naar een manier van schilderen die op een natuurlijke manier de belevings wereld van de mens op doek zichtbaar kan maken. Voordien was zij vanaf 1979 als kleuterleidster werkzaam in het onderwijs.

De Stichting a r t c h i l d is er voor alle kinderen die graag willen schilderen. Zowel individueel als in groeps verband.

'EEN NIEUWE WERELD IN DE VERF'

Kinderen zien de wereld zoals zij deze ervaren: vanuit een ongekaderd perspectief. Zij staan veelal nog in direct contact met de onzichtbare wereld en zijn daardoor beter in staat om vanuit hun hart de waarheid te voelen en te ervaren.

Tijdens de workshop 'Schilder je eigen wereld' ervaren de kinderen de vrijheid om te handelen zoals zij dit willen, de kleur en de techniek te kiezen vanuit hun gevoel. Zij worden middels een tweetal stappen geïnspireerd om vanuit hun hart te gaan handelen. Kunstenares Margareth Meulmeester is in deze workshop de verbindende schakel tussen de kinderen en de spirit en hierin ligt de inspiratie.
Deze nieuwetijdskinderen komen met een nieuw tijdsbewustzijn op de aarde en kunnen middels deze schilder methode deze ernergie neerzetten zoals bedoeld. Aan het eind van de rit zijn ze blij met hun doek waarin zij zichzelf op dat moment herkennen. Dit geeft rust, zelfvertrouwen en moed.

Geloof in jezelf en vanuit vrijheid te doen en te spreken is een voorwaarde voor een gelukkig leven waardoor een mooiere wereld op aarde maakbaar is.

A R T C H I L D en HET LICHT IN ALLE MENSEN

Licht is liefde en een platvorm voor persoonlijke groei. Dit leidt ertoe om te ontdekken en te zijn wie je bent [ofwel: te worden wie je bent].

LOGO A R T C H I L D

Titel: De ontdekking van het ware zelf
Afmeting: 50 x 50 cm.
Materiaal: acrylverf op linnen

In de dagen voorafgaand aan 28 maart, de dag van de oprichting van a r t c h i l d heeft kunstenares Margareth Meulmeester het logo geschilderd, bleek later. Doordat zij zich ziek voelde en enkel kon schilderen en slapen is het schilderij geboren. En zoals de werkwijze al jaren is blijkt de betekenis pas nadien.

Het schilderij 'De ontdekking van het ware zelf' doet de toeschouwer (zo is gebeken) herinneren aan oude Hollandse meesters. De hand rechts op het doek wenkt en ondersteund de kleur blauw, daar waar het kosmische hart zich bevindt dit wordt geopend en komt zo in verbinding met de gehele kosmos.Daar waar de Spirit huist. Het gezicht van de mens heeft geen ogen omdat dit ook niet noodzakelijk is: de Mens kijkt met het hart, het gevoel. De mond is geopend om vrijuit te kunnen gaan spreken. Het hoofdeksel draagt een nieuw wezen in zich (in het geel links in de muts) van hieruit iets naar beneden is een halve zwarte cirkel te zien: een gesloten oog.

Samenvattend symboliseert het logo van a r t c h i l d :

Het licht in alle mensen kan op aarde gezien worden wanneer wij met ons hart gaan kijken en de waarheid leven in doen en spreken.

Aanvullende opmerking: uit onderzoek is gebleken dat kinderen die hun creativiteit ontwikkelen hun cognitiviteit beter kunnen gebruiken.

Syrische vluchtelingenkinderen beleven HAPPY PAINTER

home adres

Buiten in het gras
het madeliefje
las
de lente
van het
ondoorgrondelijke
Zijn '

Margareth Meulmeester (1989 )
Gedicht uit haar gedichtenbundel

Project H A P P Y
P A I N T E R
gestart januari 2016

Syrische kinderen ontmoeten H A P P Y
P A I N T E R
a r t c h i l d start
project H A P P Y
P A I N T E R - lees hier